7.00am - 6.30pm Monday to Sunday

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Contact Us

Thông tin khác:
We take reservations for lunch and dinner.
To make a reservation, please call us at (084) 168 993 7763 between 7am - 4pm.
Monday to Friday.
Ảnh của Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ:
3199 Froe Street, Charleston, WV 25301
Điện thoại:
98 684 486
Mobile:
048 594 5483

Các liên kết

Location

17/4 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6,
Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Get Direction

Hours

Mon - Thu: 9 AM - 5 PM

Fri - Sat: 10 AM - 3 PM

Sun: 10AM - 1PM

Contact

Phone: (028) 35-035-579

Mobi: (084) 0916-943-877

Email: lienhe@phapuyen.com