7.00am - 6.30pm Monday to Sunday

BITE

Responsive joomla template for restaurant

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Location

17/4 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6,
Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Get Direction

Hours

Mon - Thu: 9 AM - 5 PM

Fri - Sat: 10 AM - 3 PM

Sun: 10AM - 1PM

Contact

Phone: (028) 35-035-579

Mobi: (084) 0916-943-877

Email: lienhe@phapuyen.com